Astma behöver inte begränsa livet

Astma är en kronisk sjukdom som ger besvärliga symtom och kan med rätta invagga en viss osäkerhet. En astmatiker kan helt enkelt aldrig räkna bort att besvär på grund av astma eller astmaattacker kan uppträda när som helt. Med det sagt finns det är astma inte en sjukdom som behöver skapa hinder eller begränsningar. Med hjälp av moderna astmamediciner och andra metoder är det möjligt att kontrollera astman och minimera risken för astmabesvär. Enligt en översyn över astma och mediciner mot astma från diverse informationskällor, bland annat nischade informationssidor om astmamediciner verkar det finnas olika slags behandlingar.

Läkemedlen verkar antingen förebyggande mot astmabesvär eller används vid behov i samband med astmabesvär som andningssvårigheter, väsande eller pipande andningsljud eller hosta. Exakt vilken behandling som behövs varierar beroende på svårighetsgraden på astman. För personer som har svårare astma är oftast förebyggande behandling som reducerar inflammation i luftvägarna och minimerar risken för akuta symtom nödvändig. Vanliga komplement är snabbverkande symtomlindrande astmamediciner som ska tas vid behov när det behövs. Astmatiker med mindre allvarlig astma behöver inte alltid förebyggande behandling utan det kan räcka med snabbverkande symtomlindrande astmamediciner. Andra astmatiker som personer med allergisk astma eller astma i samband med fysisk ansträngning får en annan typ av behandling. Astmabesvär hos allergiska astmatiker framkalls främst vid exponering för allergiframkallade faktorer och en eventuell behandling kan inkludera allergidämpande mediciner för att för hantera allergin. Personer som får astmabesvär av fysisk ansträngning behöver sällan omfattande behandling, men kan behöva symtomlindrande mediciner som tas vid behov. Denna typ av astma kan även delvis hanteras med andningsövningar och korrekt uppvärmning innan träning.

Posted in hälsa, sjukdomar | Tagged , | Leave a comment

Könsvårtor märks ofta inte

Könsvårtor inkluderas inte som en könssjukdom som har rapporteringsplikt, men det är en sexuellt överförbar infektion som sprids via hudkontakt och infekterar underlivet. Den sprids alltså främst via sexuell aktivitet. De små vårtorna i underlivet är ett resultat av en virusinfektion i underlivet och sjukdomen är helt ofarlig förutom ed fula vårtorna eller sällsynta besvär som klåda/smärta.

Vad som är mindre bra är att många som smittas vet inte om att de har smittats med könsvårtor. Cirka 50% av alla smittade(enligt information om könsvårtor från fakta om sjukdomar och könssjukdomar) utvecklar inte vårtor i underlivet eller några andra symtom, men kan fortfarande smitta andra. Detta beror på många saker, men immunförsvaret är en viktig komponent i detta. Smittirisken anses vara hög, men alla som kommer i kontakt med viruset smittas inte. En annan större grupp smittas men visar inga symtom. En teori om detta är att immunförsvaret kämpar emot viruset och håller det delvis under kontroll så att det inte kan orsaka vårtor.  Risken att smitta andra kan dock finnas kvar, och det är vanligt att ovetande personer spider smittan vidare.  Om immunförsvaret försvagas kan vårtorna fortfarande utvecklas, men symtomlösa personer brukar inte få vårtor vid ett senare tillfälle. Personer som få symtom får oftast små vårtor på eller runt könsorganen. Man kan även få vårtorna på innanlåren samt rumpan.  Det faktum att då pass många är symtomfria är en trolig orsak till att könsvårtor är en av de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna.

Även om könsvårtor är ofarligt kan infektionen vara seg och det kan ta lång tid innan kroppen besegrar viruset. Full utläkning tar vanligen ett till två år, men det kan ta längre tid. Läkningstiden är väldigt variabel, men principen är att man blir frisk när kroppen övervinner viruset. Vårtorna brukar då försvinna snabbt. Om man har tur tar det ett par månader. För andra kan det ta längre än två år. Att man blivit av med vårtorna betyder inte att man är helt frisk. Det förekommer att vårtorna försvinner för att komma tillbaka ett par månader senare.  För att vara hyfsat säker på att man är frisk bör man varit helt fri från vårtor i underlivet i minst ett år.

Nästan alla som smittas blir friska, men en liten grupp kan ha stora svårigheter att övervinna viruset.  Det har troligen med att kroppens försvar har svårigheter att permanent läka ut virusinfektionen och typiska tecken på det är att smittade individer får vårtor som sedan föresvinner. Vårtorna kan sedan komma tillbaka ett par månader senare och försvinna igen. Denna cykel kan upprepas många gånger. Hos en väldigt liten grupp kan detta ta väldigt lång tid eller inte gå över.  Det kan behövas behandling med läkemedel att bryta denna cykel eller att det behövs åtgärder som stärker immunförsvaret.

Posted in hälsa, sjukdomar | Tagged , | Leave a comment

Handtag och beslag till köksluckor

Det finns många som slarvar med handtagen till köksluckorna och kröner ett mycket snyggt kök med helt fel beslag!
Är man smart lånar man hem de favoriter man valt ut och provar ut dem efter att ditt nya kök är på plats. Ytterligare ett smart drag är att välja sådana beslag där måtten för borrhålen är universala. Du kan då lätt byta beslag om du tröttnar på de du valt.

Rätt handtag till köksluckorna
Har du valt ett modernt kök i gäll påastellfärg eller svart lack ska du naturligtvis satsa på beslag och kökshandtag som matchar ett modernt kök. Eftersom handtagen är viktiga för slutkänslan bör du lägga mycket tid på att välja ut något snyggt.

På nätet finns ett nästintill oändligt utbud av handtag och beslag till köksluckor som du kan använda dig av. På bilder får du en uppfattning av beslagens utseende och dessa använder du som beslutsunderlag. Du bör vara beredd på att många beslag som på bild ser tilltalande ut ger en helt annan känsla i verkligheten. Detta beror dels på att dimensioner förvräng på bild men även
att det är svårt att få en uppfattning av ytskikt och exakt färg och kvalitet på bilder.

Snygga kökshandtag – köksbeslag

Klassiskt modernt och snygg kökshandtag i borstat stål.

Såkallad knopp beslag i borstat stål. Minimalistikt och modernt.

En byggvaruhus standard. Snygga men väldigt vanliga i många kök idag.

Ytterligare ett köksknoppbeslag. Lite mer påskostat och lite snyggare…

Posted in Köksluckor och tips | Tagged , , , , , , | Leave a comment